Fontos határidő a kamarai tagdíj megfizetésére

Hírek

A falugazdász, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívása a kamara tagjai részére.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja tagjai figyelmét, hogy a kamarai tagdíj 2015. évi bevallásának
határideje 2015. június 30.
A kamara közleménye:

“Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallását online felületünkön, elektronikusan teheti meg. Ezért kérjük, látogasson el honlapunkra, a www.nak.hu oldalra, és az ott található Ügyfélkapu felületen
töltse ki formanyomtatványunkat. Természetesen a NAK falugazdász hálózata is segít Önnek a kitöltésben, melyhez kérjük, legyen kedves felkeresni falugazdászát a lenti elérhetőségek egyikén.
A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük, falugazdászához vigye magával):
• őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcím kártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb támogatások igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
• cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, 2014-re folyósított MVH-s és egyéb támogatások igazolása, 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:
• elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, tagjainak NAK nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összege.
• árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20%-ot, illetve külön kérelemre a 25%-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés,
• egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok
(jövedéki adó igazolás, stb.)
Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját nevében jár el, akkor 2 tanúval hitelesített meghatalmazás,
ill. cégnél az aláírási címpéldány is szükséges.
További információ:
www.nak.hu