Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Hírek

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden földtulajdonos, földhasználó kül- és belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik.

A megjelölt időpont után a védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala végzi. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes növény-és talajvédelmi igazgatóságok( belterület esetén a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendeli a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés – vállalkozó közreműködése miatt felmerült – költségét a védekezést elmulasztónak meg kell fizetnie. A költségek meg nem fizetése esetén adók módjára kerülnek behajtásra.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15. 000 -5. 000. 000,- Ft.

A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat önként haladéktalanul végezze el.

dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző