Felhívás és meghívó a településképi arculati kézikönyv kapcsán

Hírek

FELHÍVÁS!
Tisztelt lakosok, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek!

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2019. február 11. napjával megkezdte a Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének véleményezését.

A Településképi Arculati Kézikönyv, követendő példák felmutatásával, közérthető formában ad ajánlásokat az építkezőknek, a minél kedvezőbb településkép megvalósulása érdekében. A Településképi Rendelet az arculati kézikönyv alapján, az abban bemutatott ajánlásoknak megfelelően, jogszabályi formában szabályozza a településképre vonatkozó előírásokat. Kérem ismerjék meg az elkészült tervanyagot, várjuk javaslataikat és véleményüket!

Nagyrede_TKR_2019_02_velemenyezesi-tervanyag

Letölthető: Nagyréde Településképi Arculati KézikönyvMEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
TISZTELT PARTNEREK!
(lakosok, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata, a Településképi Arculati Kézikönyv és
a Településképi Rendelet tervanyagának véleményezésére Lakossági Fórumot rendez.

Lakossági Fórum időpontja:
2019. február 19. (kedd)
17:00

Lakossági Fórum helye:
Molnár József Művelődési Ház
Nagyréde, Fő út 6-8.

Tisztelettel várjuk kedves Partnereinket!

A Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet véleményezési tervanyaga az Önkormányzat honlapján ismerhető meg, illetve papír alapon megtekinthető a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal (3214 Nagyréde, Fő út 4. szám) épületében.

Javaslataikat, véleményüket kérjük, 2019. március 5-ig juttassák el papír alapon vagy elektronikusan a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal címére, vagy mondják el szóban a Lakossági Fórumon:

Postacím:
Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal
3214 Nagyréde, Fő út 4.
E-mail cím:
igazgatas@nagyrede.hu

Siposné Fodor Judit s.k
polgármester

dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző