Képviselő-testületi ülés 2017-11-10

önkormányzat
Loading Map....

Időpont
2017-11-10; pén
08:00

Helyszín
Polgármesteri hivatal

Kategóriák


MEGHÍVÓ

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületét
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv.) 45. §-a és az SZMSZ-ről szóló 27/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 20. § /3/ bekezdésének f.) pontja alapján

2017. november 10. napján (pénteken) 08.00 órára,

rendkívüli, nyílt ülésére összehívom.

Az ülés helye: Községháza.

NAPIREND:

1. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással kapcsolatos előterjesztések megtárgyalása.
Előterjesztő: Siposné Fodor Judit polgármester
2. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. I. félévi és 2017. I-III. negyedévi előirányzat módosításával kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása.
3. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodása I. pontjának módosításáról, a székhely és a gesztor önkormányzat vonatkozásában kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása.
4. Nagyrédei Gondozási Központtal kötendő együttműködés megállapodás megtárgyalása.
Előterjesztő: Siposné Fodor Judit polgármester
5. Egyebek

Nagyréde, 2017. november 09.

Siposné Fodor Judit s.k.
polgármester