Év végéig engedélyeztetni kell a fúrt és az ásott kutakat

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGI CÉLÚ VÍZIGÉNYT KIELÉGÍTŐ, ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT HÁZTARTÁSI KUTAK ÜZEMELTETÉSI ÉS FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

A 2020. július 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, illetve üzemeltetett ásott vagy fúrt kutak fennmaradási engedélyezési eljárása 2023. december 31. napjáig kérelmezhető szankciómentesen. A jogszabály hatályos előírásai szerint nem bejelentési, hanem fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtására kötelezettek az ilyen kutak tulajdonosai.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet felhasználásával üzemel
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal rendelkező ingatlanon van
  • házi ivóvízigény, vagy háztartási vízigények kielégítését szolgálja
  • nem gazdasági célú vízigény
  • nem érint a vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet.

Minden, az előbbi feltételektől eltérő – gazdasági célú, lakóépület nélküli ingatlanon létesített, 500 m3/napnál nagyobb vízigénybevételű, mezőgazdasági öntözési célú, rétegvizet érintő – kút létesítési, használatba vételi, fennmaradási és megszüntetési engedélyezése a területileg illetékes Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Nagyréde Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kizárólag a település belterületén levő lakossági (háztartási) kutakkal kapcsolatos eljárásokban van hatásköre.

Az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési kérelem kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elektronikus levélcímről – e-mail – érkező beadványok nem felelnek meg az írásos kapcsolattartás követelményeinek.

A háztartási kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem adattartalmát a mellékelt KÉRELEM nyomtatvány tartalmazza.

A kútra az ingatlan tulajdonosának a fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Amíg a vízilétesítmény létezik, azaz nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az engedélyezési eljárást le kell folytani. Meglévő kutat szintén engedély birtokában lehet megszüntetni.

Fúrt kút esetén a kút műszaki adatainak igazolását a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti szakképesítéssel és jogosultsággal rendelkező vízkútfúró szakember végezheti, az ő jogosultságát kell a KÉRELEM 6.9 pontjában feltüntetni. A minősített vízkútfúrók elérhetőségéről a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján – https://www.vizkutfurok.hu/index.html – tájékozódhatnak.

A KÉRELEM 7. pontja szerinti nyilatkozatot vízkútfúró, vagy vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészletgazdálkodási építmények tervezése részszakterületre jogosultsággal rendelkező – VZ-VKG jelű – szakmagyakorló írhatja alá. A VZ-VKG jelű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek névjegyzéke a Magyar Mérnöki Kamara honlapján – https://www.mmk.hu/kereses/tagok – érhető el, ahol a szakmagyakorlási kategóriák szerinti keresésnél a VZ-VKG szakterületet kell kiválasztani.

A kérelemhez csatolni kell

  • helyszínrajzot
  • az ingatlantulajdonostól eltérő kérelmező esetében az ingatlan használatára vonatkozó jogcím fennálását igazoló dokumentumot (pl. bérlet szerződés)
  • a kút környezetéről készített fényképeket.

A területi vízügyi hatósághoz benyújtandó kérelemhez a fentieken kívül csatolni kell az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.) által kiállított vagyonkezelői és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot.

A fenti előírások érvényesek és hatályosak. Ugyanakkor a lakossági kutakra vonatkozó engedélyezési szabályozás terén módosítás várható.


Nagyréde Polgármesteri Hivatal jegyzője