Esély Otthon – új esélyek itthon

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a 16-35 év közötti korosztály életkörülményeinek javítására, a fiatalok helyben maradásának elősegítésére, esélyeik javítására szolgáló komplex programot indít, 120 millió forintos pályázati támogatással.

A program nyitórendezvényét 2018. 03. 07-én 17:30-kor a Molnár József Művelődési Házban rendezzük meg. A résztvevők itt bővebb tájékoztatást kaphatnak a projektről, a programelemekről, a kínált támogatásokról és igénybevételük feltételeiről.

A program elemei vázlatosan:

1. Lakhatási támogatás – Önkormányzati lakások felújítását tartalmazza ez a programelem, s a lakásokban a célcsoportba tartozó fiataloknak biztosítanak lakhatási lehetőséget, legfeljebb két éven keresztül térítésmentesen.

2. Helyi ösztönzési rendszer kialakítása
– Képzési ösztönzők – olyan ösztöndíjrendszer, amely hiányszakmákban, vagy a felsőoktatásban tanulók számára biztosít havi pénzbeli támogatást (maximum tíz hónap időtartamban)
– Vállalkozóvá válás támogatása – Új vállalkozás indítása esetén adható pénzbeni, vagy egyéb támogatás.

3. Életpálya-tervezést segítő szolgáltatások
– Karrier-tanácsadás
– pályaorientációs szolgáltatások
– képzések

4. „Együtt könnyebb sikeressé válni” program
– gazdaság együttműködések elősegítése a célcsoport tagjai és a térség gazdasági szereplői között
– vállalkozóvá válást támogató képzések
– ismeretátadás elősegítendő, hogy a célcsoport tagjai eredményesen bekapcsolódjanak a helyi gazdaságba

5. Pályázati forrásfeltáró és aktivizáló workshop-sorozat
Vállalkozási tevékenységekhez, projektötletekhez forráskeresés, hazai és uniós pályázati lehetőségek felkutatása, pályázati részvétel elősegítése, tanácsadás

6. Helyi értékek megismertetése és népszerűsítése
A programelem egyebek mellett ingyenes táborokat, rendezvényeket tartalmaz, melyeken a helyi értékek megismerése mellett készségfejlesztésre és egyéb ismeretek – például fotózás, videokészítés – megszerzésére is lehetőség nyílik.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az Esély-Otthon Pályázat által támogatott komplex program célja, hogy a Nagyrédén élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó fiatalok képessé váljanak rá, hogy élni tudjanak a helyben fellelhető életlehetőségekkel, helyben tudjanak családot és egzisztenciát alapítani.
Ezt a fő célt szolgálják az egyes „részcélok”:
• Javuljanak a fiatalok lakhatási körülményei Nagyrédén, kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által.
• A helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósuljanak meg.
• Helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása (ösztönzők) révén maradjanak helyben a nagyrédei fiatalok.

Az egyes programelemek részletes tartalmáról a célcsoport tagjait személyre szabottan tájékoztatjuk majd.