Épületenergetikai fejlesztések

Nagyréde Község Önkormányzata célul tűzte ki a tulajdonában lévő intézmények energetikai racionalizálását, rezsi költségeinek csökkentését. A projekt három önkormányzati tulajdonú épület energetikai célú felújítását foglalja magába.

Ezek: Polgármesteri Hivatal (3214 Nagyréde, Fő út 4) Szent Imre Általános Iskola tanügyi épület (3214 Nagyréde, Fő út 10-12) és Tornaterem (3214 Nagyréde, Fő út 6) Tervezett beavatkozások: Polgármesteri Hivatal épületén homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere. Általános Iskola tanügyi épülete: Homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere. Tornaterem: Hőszigetelés, nyílászárócsere. A beruházás megvalósulásával évente 40,3 tonnával csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, Évente 956.68 GJ primer energia takarítható meg. Az energiahatékonyság növelés révén évente nettó 3.412.478 Ft-ot takarít meg az önkormányzat.

Nagyréde Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban lévő 3 db épület a Nagyréde, Fő út 10-12. 444/1 helyrajzi számú ingatlanon található Szent Imre Általános Iskola tanügyi épület és tornaterem, valamint a Nagyréde, Fő út 4. 441 helyrajzi számú ingatlanon található Polgármesteri Hivatal épületeinek homlokzati és zárófödém hőszigetelési, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjének tervezési munkáinak elvégzésére adott megbízást. A tervezett építési munkák az építtetővel történt egyeztetés alapján 312/2012 (XI. 08.) kormányrendelet értelmében nem építési engedély kötelesek, és a helyi rendeletek alapján a homlokzati színek meghatározásához nem kell településképi állásfoglalást kérni, továbbá az érintett épületek nem állnak helyi védelem alatt. A felújítási munkák az épületek tartószerkezeti rendszerét és tartószerkezeteit nem érintik. A felújítás során az épületek egyes szerkezeti elemeire vonatkozó hő átbocsájtási tényezők követelmény értékeit a következők szerint kell biztosítani: Uw fal: 0,24 W/m2K; Uw zárófödém: 0,17 W/m2K; Uw ablak: 1,15 W/m2K; Uw ajtó: 1,45 W/m2K. Az épületek energetikai követelményeinek biztosítására a Megrendelő energetikai tanúsítót bízott meg, a fal- és födémszigetelések rétegvastagságát az általa meghatározottak szerint kell betervezni.
Az épület padlásfödémére párazáró fóliát kell elhelyezni, amit ragasztással, vagy ragasztószalaggal folytonossá kell tenni. A fóliát az épület ereszéig ki kell vezetni. Erre kerül a 16 cm vastag URSA PURE 35 RN FIT hőszigetelő paplan. A padlásfödém nem lesz járható, ezért zárléc vázra épített 90 cm széles pallóból készített járóosztályt kell kialakítani a padlás feljárattól a kéményekhez és tetőkibúvókhoz.
Az épülethez hozzáépített toldalék épület kifelé lejtő lapos tető hőszigetelését is növelni kell. A meglévő csapadékvíz szigetelésről a gyöngykavicsot le kell kaparni, a meglévő szigetelést ki kell lyukasztani. A párkánynál új, a hőszigetelést is lezáró ereszszegélyt kell készíteni. Az így előkészített felületre 16 cm AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelés kerül, két rétegben. A hőszigetelésre bitumenes hidegragasztóval ragasztott páratechnikai lemez kerül, amit az ereszszegély alá kell vezetni és biztosítani kell a kiszellőzést, majd egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes záró lemezfektetés készül csapadékvíz szigetelésnek. A fal és lapos tető csatlakozásnál falszegélyt kell készíteni, ami legalább 30 cm magas
Az épület összes homlokzati nyílászárója, portál és üvegfal szerkezete kicserélésre kerül. A nyílászárók kibontása után – ott ahol van – a kávákat el kell bontani (gyémánttárcsával kell levágni), úgy hogy a megmaradó falazat sérülésmentes maradjon. Az új nyílászárók a konszignációnak megfelelően MARSHALL-M9 profillal, 4-16-4-16-4 Low-E plusz Argon üvegezéssel, vagy STADÚR 44 mm vastag betéttel készülnek. A nyíló-bukó ablakszárnyaknak a légcsere biztosítása érdekében olyan vasalttal kell készülni, hogy a résszellőzés biztosítható legyen, egyébként ezekbe az ablakokba automata szellőzőt kell beépíteni. A kétszárnyú bejárati ajtókra automata ajtócsukót kell beépíteni, ami az ajtószárnyat nyitott helyzetben is tudja tartani. A nyílászáróknak egyenként meg kell felelni a konszignációban megadott hő átbocsátási követelményeknek, és ezt a gyártónak tanúsítania kell
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles, de az építési munkáról enaplót kell vezetni. Az enaplót úgy kell vezetni, mint ha a munka engedélyköteles volna. Az e-főnapló gyűjtőnaplójába beépítés előtt csatolni kell valamennyi beépítésre kerülő anyag minőségtanúsítását, szállítói megfelelőségi nyilatkozatát. A betervezett anyagoktól eltérő anyagot csak a megrendelő, vagy annak megbízottjának előzetes, írásos engedélyével lehet beépíteni.

A beruházás képei

A projekt zárása

https://nagyrede.hu/wp-content/uploads/2015/12/sajtokozlemeny_KEOP_Nagyrede_.pdf

A projekt ünnepélyes zárásáról szóló beszámoló és képgaléria megtekinthető itt