Ebösszeírás – felhívás és adatlap

Hírek

Nagyréde közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve ebösszeírásra kerül sor, 2023. június 1 és 2023. július 15. között.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebtartartással kapcsolatban a jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kitölteni és azt az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az önkormányzat, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy munkaidőben a +36-37/573-000 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. július 15.

A kitöltött adatlapokat kérjük a Nagyrédei Polgármesteri Hivatalban leadni, vagy a kihelyezett gyűjtőládába elhelyezni szíveskedjenek (3214 Nagyréde, Fő út 4.).

Az eb-összeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve letölthetők az

önkormányzat honlapjáról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy:

  • A négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani.
  • Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként saját költségén az állatorvossal beoltatni!

Kérem, hogy amennyiben a kutyájuk érvényes transzponderrel, oltással nem rendelkezik, ezeket a bejelentőlap kitöltése előtt pótolni szíveskedjenek!

Kérjük az adatszolgáltatásra előírt határidő betartását.

Együttműködésüket köszönjük.

                                                                                                          dr. Árvai Gergely
                                                                                                                   jegyző