Dr. Molnár József történész

Kulturális örökség

Dr. Molnár József az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Középkori Történelmi Segédtudományok Tanszékén folytatta aktív kutató-, és tudományos munkáját. Kutatta Nagyréde község történetét is, amit két kötetben írt meg, kandidátusi disszertációjaként.
Az első kötet Nagyréde története a feudalizmus korában, a második kötet Nagyréde története 1850-1945 címmel jelent meg.