Alpolgármester van, költségvetés (még) nincs

Hírek

Csernyik Ottót választotta meg alpolgármesterré a képviselő-testület. A költségvetés első fordulós tárgyalása nem hozott eredményt, a második – remélhetően utolsó – forduló előtt további egyeztetést tartanak majd a képviselők a jövő héten.

Sajátos közjátékkal kezdődött a képviselő-testület februári ülése. Balázs József önkormányzati képviselő nehezményezte, hogy a testület asztalánál nem csak a választott képviselők és a hivatali apparátus tagjai foglalnak helyet. Bejelentette, hogy a Heves Megyei Kormányhivatalhoz fog fordulni, állásfoglalást kérve, hogy ki ülhet az asztalnál és ki nem.

Minderre azért került sor, mert – mint Siposné Fodor Judit polgármester még az ülés megnyitása előtt bejelentette – Balázs Zoltán és Szabad Csaba tanácsadóként segítik a polgármester munkáját, s ők is helyet foglaltak az asztalnál.

A polgármester elmondta: mindkét tanácsadó ingyen, mindenféle javadalmazás nélkül, társadalmi munkában végzi ezt a tevékenységét.

Ugyancsak a napirendek előtt tette szóvá Balázs József, hogy dr. Bálint Edina Ida jegyző távozásának részleteiről „csak mendemondákból” értesültek.

Siposné Fodor Judit polgármester közölte: a volt jegyző tavaly decemberben kérte munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését, amibe a polgármester beleegyezett.

Megemlítette azt is: a tavaly decemberi önkormányzati karácsonyi összejövetelen köszönt el a jegyző, ahol elmondta, hogy miután szakvizsgát szerzett, pályáját nem a közigazgatásban szeretné folytatni. A polgármester megjegyezte: ha a képviselő urak és hölgyek elfogadták volna a meghívást a rendezvényre, akkor ők is elsőkézből értesülhettek volna a volt jegyző döntéséről, magától a legilletékesebbtől, az érintettől…

Elmondta azt is: a megüresedett álláshelyre pályázatot írtak ki, márciustól dr. Vanó Szilárd áll munkába Nagyréde jegyzőjeként. Az átmeneti időszakban pedig Siraki Tamásné megbízott jegyzőként dolgozik. Tehát Nagyréde nem volt, most sincs és nem is lesz jegyző híján egyetlen napra sem.

Csernyik Ottó az alpolgármester

Első napirendi pontként az alpolgármester megválasztására került sor. A polgármester Csernyik Ottót jelölte a tisztségre, aki vállalta a feladatot és nem kérte zárt ülés elrendelését.

A titkos szavazás eredményeként a testület 5 igennel, 1 tartózkodással – mivel egy képviselő igazoltan távol volt az ülésről – fogadta el az előterjesztést.

Az alpolgármester letette esküjét, majd a testület döntött a tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Mindkettőt a törvényi minimumban – 192 ezer, illetve 28.8 ezer forintban – határozta meg.

Költségvetés: adatok, sorok, számok

A költségvetés első fordulós tárgyalása megkezdéseként Siposné Fodor Judit polgármester ismertette: a 2020. évi büdzsét 632 millió forint bevétellel és kiadással tervezték meg, a törvényi előírásoknak, valamint jogi és számviteli normáknak megfelelően.

A kiadások között a tervezet számol a gyermekszületési támogatás, a fiatal házasok életkezdési támogatása és az alanyi jogon járó kegyeleti támogatás bevezetésével. Ezeket a támogatási formákat polgármesteri kampányában jelölte meg bevezetendőként Siposné Fodor Judit.

Beszélt arról is: továbbra is jelentős az állami elvonás mértéke, mintegy 23 millió forintot „tart vissza” az állam Nagyréde támogatásából, a település adóerő-képessége, vagyis relatíve magas adóbevételei miatt.

Az adóbevételekről szólva elmondta azt is: 177 millió forinttal számol a tervezet, ebből az iparűzési adó a tavalyinál kevesebb, 124 millió forint. Emlékeztetett arra is: a gépjárműadó-bevételnek csak negyven százaléka marad Nagyrédén, a nagyobb részt be kell fizetni a központi költségvetésbe.

Arra is emlékeztetett: az Atkári és Gyöngyösi utak – a még Balázs József akkori polgármester által megrendelt – felújításának kifizetésére 2015-ben hitelt kellett felvennie az új önkormányzatnak. A hitel 2020-ban lejár, így akkortól évi tízmillió forint kiadástól „szabadul meg” a falu, s ezt a pénzt végre fejlesztésekre lehet fordítani.

Mint ismert, 2015-ben azért kellett kormányzati engedéllyel hitelt felvennie a néhány hónapja megalakult önkormányzatnak, mert a két út felújítását a 2014-ben zárult önkormányzati ciklus végén úgy rendelte meg az akkor Balázs József polgármester vezette képviselő-testület, hogy a költségekre nem volt meg a fedezet.

A polgármester végül ismertette a könyvvizsgáló jelentését, mely szerint a költségvetés tervezete képviselő-testületi megvitatásra és rendeletalkotásra is alkalmas.

Balázs József, a pénzügyi bizottság elnöke ezt a jelek szerint másképp gondolta, először „megüzente” a könyvvizsgálónak, hogy végezzen pontosabb munkát, mert „a kivonások nem mentek neki”.

Szóvá tette, hogy a tavalyinál kevesebb iparűzésiadó-bevételt terveztek. Mint mondta, ő „vette magának a fáradságot, és a legtöbb nagy adózót körbe telefonálta”, és egyikük sem támasztotta alá, hogy kevesebb bevétele – és ezzel kevesebb adófizetési kötelezettsége – keletkezne idén.

Erre alapozva úgy vélte, hogy több bevétellel kell tervezni. Szorgalmazta a köztisztviselők illetményalapjának megemelését is, és felvetette azt is, hogy a falu könyvelését esetleg át kellene adni a Magyar Államkincstárnak.

Siraki Tamásné megbízott jegyző elmondta: évek óta csökken az iparűzésiadó-bevétel, ennek a tendenciának megfelelően terveztek.

Siposné Fodor Judit polgármester pedig arra emlékeztette a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a költségvetés tervezésekor kötelező szempont az óvatosság elve. Magyarán: csak a biztonsággal beszedhető bevételekkel számolnak, mert a kiadásokat teljesíteni kell. Ha év közben a tervezetthez képest kedvezőbben alakulnak a bevételek, akkor természetesen lehet módosítani a költségvetést.

Fordítva viszont felelőtlenség lenne túltervezni a bevételeket, és az alapján megtervezni a kiadásokat. Mint fogalmazott: fikcióra nem lehet költségvetést építeni.

A Humán Erőforrás Bizottság elnöke, dr. Kovács István bizottsági javaslatként fogalmazta meg, hogy a művelődési ház rendezvénykeretéből vegyenek el egymillió forintot, és azt csoportosítsák át szociális támogatásokra.

A Pénzügyi Bizottság konkrét javaslatokat nem fogalmazott meg a költségvetés-tervezetéhez. A bizottság elnöke, Balázs József úgy fogalmazott: a második fordulóra „majd csak kialakulnak a konkrét számok”.

Kisebb vita alakult ki annak kapcsán, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke felrótta, hogy nincsenek elég adat és információ birtokában, és hiába kértek adatokat, azokat nem kapták meg.

Siposné Fodor Judit polgármester visszautasította ezt, emlékeztetve a képviselőt, hogy minden adatigénylésüknek eleget tett és eleget tesz a hivatal, határidőn belül.

Balázs József csak kötötte az ebet a karóhoz, hogy sokkal részletesebb számokra van szükségük a döntéshez.

Siposné megjegyezte: a költségvetés-tervezésnek megvannak a maga törvényben és más jogszabályokban leírt szabályai. Nagyréde költségvetésének tervezete a kormányrendelet szerinti egységes rovatrend szerint készült el, mivel kötelező így elkészíteni.

Siraki Tamásné hozzátette: a fentiekből egyértelmű, hogy nem terveznek költségnemekre és szakfeladatokra.

A vita parttalanná válását Siposné Fodor Judit polgármester azzal a javaslattal próbálta megelőzni, hogy felajánlotta: ha jövő hétfőn 16.00 óráig a képviselők írásban felteszik a konkrét kérdéseiket a költségvetéssel kapcsolatban, akkor másnap 16.00 órára összehív egy megbeszélést, ahol minden kérdésre választ kapnak.

A költségvetés tárgyalását ezzel berekesztették, az említett egyeztetés után a második fordulós tárgyalás március elején várható. A költségvetést a jogszabály szerint március 17-ig el kell fogadni.

Szabadság, kafetéria, beszámolók

A képviselő-testület a törvényi minimumban megállapította a polgármester kafetéria-keretét, egy másik napirendi pont keretében elfogadta az éves szabadságütemezési tervét.

Elfogadták a védőnői szolgálat tavalyi évről szóló beszámolóját, megköszönve és elismerve a védőnő munkáját.

Ugyancsak elismerően szólt a képviselő-testület a fogorvos munkájáról annak beszámolója kapcsán. Dr. Kovács István, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy dr. Albert-Győrbíró Anett fogorvos és munkatársai tevékenységéről nagyon sok pozitív jelzés érkezik, és örömét fejezte ki, hogy ilyen kiváló szakemberek dolgoznak a páciensek megelégedésére az ellátásban.

A polgárőrség beszámolóját is elfogadták, Siposné Fodor Judit polgármester az ülésen köszönetet mondott a civilszervezetnek a községért végzett elhivatott munkájáért.

A képviselő-testület elfogadta a Zöld Völgy Íjászai beszámolóját a tavalyi önkormányzati támogatás felhasználásáról.

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Szőlőskert SC pénzügyi beszámolójának elfogadását. A testület végül el is fogadta, azonban a napirendi pont tárgyalásakor azért szóba került, hogy az egyesület rendre a tárgyévi TAO-pénzekből finanszírozza az előző év kiadásait, eképp „görgetve maga előtt” a pénzügyi nehézségeket.

Kovács László elnök egyebek mellett arról is beszélt: amikor az SC kiadásairól esik szó, akkor nem szabad elfelejteni, hogy nem kizárólag a felnőtt focicsapatról van szó, hanem az utánpótlás-korú és az öregfiúk játékosokról is, a működés és a létesítmények üzemeltetésének költségeiről is.

A pénzügyi bizottság elnöke a téma kapcsán azt javasolta, hogy a tavasz folyamán a képviselő-testület „alkosson egy jövőképet, hogy mi a cél”. Mert szerinte az nem megoldás, hogy „egyszer adunk”.

Siposné Fodor Judit elismerően szólt Kovács László és az egyesület munkájáról, s mint mondta, ezt az elismerést az is mutatja, hogy az önkormányzat havi 350 ezer forintos támogatást nyújt az egyesületnek, s aligha van a környéken olyan település, ami hasonló nagyságrendben támogatná a helyi sportegyesületet.

A polgármester egyúttal arra is emlékeztetett, hogy az önkormányzat már többször adott egyösszegű, több milliós összeget a sportegyesületnek, épp azért, hogy ne „görgesse maga előtt” a finanszírozási problémáit.

Könyv készül a rédei fociról

Az önkormányzat A Nagyrédei labdarúgás és sport története című könyv kiadásához kettőszázezer forint támogatást biztosít. Siposné Fodor Judit polgármester bejelentette: magánemberként is támogatni kívánja a könyv megjelentetését, egy havi költségtérítésének megfelelő összeggel.

A további napirendi pontok keretében a háziorvosi körzetek, majd a polgármesteri hivatal tavalyi munkájáról szóló beszámolót is elfogadta a testület.