Kategória cikkei: Hírek

Ajánlati felhívás – élelmiszerbeszerzés

Az ajánlatkérő adatai:

Név: Nagyrédei Kastély Óvoda

Cím: 3214 Nagyréde, Óvoda út 7.

Képviseli: Kovácsikné Groszmanek Krisztina óvodavezető

e-mail: kastelyovoda@nagyrede.hu

Kapcsolattartó: Sebőkné Nagy Katalin élelmezésvezető

e-mail: gazdalkodas@nagyrede.hu

Az élelmiszer beszerzés tárgya:

Gyermekétkeztetés, szociális étkezés, munkahelyi étkezés, vendégétkezés biztosításához szükséges élelmezési nyersanyagok beszerzése székhelyre történő kiszállítással.

Pontos megnevezése:

Az ajánlattételi adatlap mellékleteként becsatolt táblázatban került rögzítésre.

Mennyiségi egysége:

1 darab, 1 kilogramm, 1 liter.

Becsült költsége:

14,5 millió forint évente, valamennyi élelmiszert beleértve.

A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

A szerződés időtartama:

2020. november 1-től határozatlan ideig, de maximum két évente újra pályáztatásra kerül az élelmiszer beszerzés.

Számlabenyújtási lehetőségek meghatározása:

Az átutalásos számlabenyújtás külön megegyezés szerinti időszakonként vagy azonnal történhet.

A fizetési határidő megjelölése:

A számla kiállításától számított minimum 8 nap.

Ajánlatok bírálati szempontjai: legalacsonyabb ajánlat, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlat lehet.

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően csatolják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: Igen

Az ajánlattételi határidő:

2020. szeptember 25.

Az ajánlatok elbírálásának határideje:

2020. szeptember 30.

Benyújtás módja:

Postai úton vagy személyesen az intézményvezető részére.

Egyebek:

A nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevővel a kötelezettségvállaló szerződést köthet: igen.

Az ajánlattételi adatlapot és a mellékletét képező táblázatok azon részét melyre az ajánlattevő ajánlatot kíván benyújtani, kérjük kitölteni. Ez mellett az ajánlattevő egyéb termékeiről is csatolhat saját ár listát. A táblázat kitöltése feltétele az érvényes pályázatnak.

A megbízói ajánlatok elkészítéséért ajánlatkérő semmilyen címen díjat nem fizet.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között szerződés jön létre. Az ajánlatkérő nem köteles az árucikkenként meghatározott teljes mennyiséget megrendelni, mivel a mennyiségek csak előzetes becsléseken alapultak. A mennyiségek megadásával az Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatóságát kívánta biztosítani.

Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.

Szállítási feltételek: A megrendelt nyersanyag szállítása heti 5 alkalommal (hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek), a megrendelt mennyiségben történik az óvoda címére 6.00 – 13.30 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig email-ben elküldve vagy telefonon leadva történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • Az ajánlatételi adatlapot és annak mellékleteit a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell elkészíteni. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.
  • Átláthatósági nyilatkozat.

Nagyréde, 2020. 09. 10.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina

óvodavezető

Letölthető dokumentumok:

Közzétette:

Új szabályok az intézményekben

Az önkormányzati intézményekben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személyek tartózkodhatnak a szükséges védőtávolságok megtartásával. Az egyes intézmények esetében, azok feladatellátásának megfelelően egyéb korlátozások, előírások is bevezetésre kerültek a járvány terjedésének lassítása érdekében az alábbiak szerint.

Tovább Közzétette:

Ne hagyja magát becsapni!

Az úgynevezett unokázós csalók sajnálatosan újra és újra akcióba lendülnek, idős emberek jóhiszeműségét kihasználva próbálnak pénzt kicsalni tőlük, szeretteikre hivatkozva.

Fontos, hogy idős hozzátartozóinkkal ismertessük ezt a valós veszélyt. Tudjanak róla, hogy mi a helyes teendő akkor, ha ismeretlenektől telefonhívást kapnak, amiben gyermekükre, unokájukra, más hozzátartozójukra hivatkozva kérnek pénzt.

A jellemző mese, hogy a fiatalt baleset érte, és gyorsan pénzre van szüksége, és majd a telefonáló segít, és elviszi a pénzt a bajba került gyermeknek/unokának. A mesék sokfélék lehetnek, az is egyre gyakoribb, hogy a telefonáló rendőrnek mondja magát.

Az utóbbi időszakban egyre gyakoribb a vírushelyzethez igazodó hamis történet: a csaló azt állítja, hogy az unoka megfertőződött a vírussal, és ezért sürgősen pénzre van szüksége.

Soha ne dőljenek be az ilyen hívásoknak! Ellenőrizzék a valóságtartalmát, s mondjon bármit a telefonáló, vegyék fel a kapcsolatot azzal a szerettükkel, akire a csaló hivatkozik.

Pénzt soha, semmilyen körülmények között ne adjanak át, ne utaljanak!

Ha ilyen gyanús hívást kapnak, mindenképp értesítsék a rendőrséget!

Közzétette:

Szirénapróba

A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Nagyréde település polgári védelmi parancsnoksága értesíti a lakosságot, hogy 2020. augusztus 31-én a településen található lakossági riasztó és tájékoztató eszközök (szirénák) üzempróbáját végezzük, melynek során morgatópróba (6 másodperces, állandó hangmagasságú, folyamatos szirénahang) jelzést adunk le.

A morgatópróba kizárólagos célja, hogy ellenőrizzük a riasztó eszközök működőképességét.

A jelzések semmilyen veszély bekövetkeztét sem jelzik, a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges.

A próbával együtt járó kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.

Közzétette:

Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy!

Tisztelt Nagyrédeiek!

Tiszta szívvel, gondtalanul ünnepelni augusztus 20-án nem is olyan egyszerű. Szent István államalapító királyunk örököseinek lenni hatalmas felelősség, kinek elszántsága és végtelen alázattal teli uralkodása példaként állt és áll ma is a későbbi korok nemzedékei előtt.

Az államalapítás eredetileg nem az ünnepről szólt, hanem a munkáról. Sok és kemény munkáról. Tudjuk azt is, hogy királyunk terveit és döntéseit sok tényező nehezítette. Sokan reménykedtek akkoriban István bukásában, hogy zsákmányra éhesen rávethessék magukat az ország javaira. Nem lehetett könnyű így alkotni és új útra vezetni a magyarokat. De első királyunk nem hátrált meg, a történelem pedig igazolja mindenki számára bátorságának, hitének és elszántságának gyümölcsét.

Intelmeiben – melyet fiának, Imre hercegnek írt – figyelmeztet bennünket, örököseit az igazán fontos dolgokra, üzenetei most is érvényesek és útmutatást adnak minden ember számára. Ebben az évben talán a türelemhez kapcsolódó üzenetét érdemes leginkább szem előtt tartani.

„Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy!”

Arra figyelmeztet István király, hogy a türelmesség másokkal és saját magunkkal szemben is nagyon fontos, minden időben.
2020 a türelem éve. Most még türelmesebbnek és fegyelmezettebbnek kell lennünk, mint máskor. Ez az időszak sokszor nehéz, lemondásokkal, kompromisszumokkal is jár, viszont alkalmas arra, hogy jobban odafigyeljünk mindennapi életünkre, gondolatainkra, cselekedeteinkre és egymásra.

Bízom benne, hogy államalapítási ünnepünkön és a hosszú hétvége napjaiban mindenkinek lesz lehetősége István királyunk intelmeit feleleveníteni, azokon mélyebben elgondolkodni. Fogadjuk meg első szent királyunk tanácsait, legyünk továbbra is türelmesek, óvatosak és fegyelmezettek. Vigyázzunk egymásra!

Kívánok mindenkinek Államalapításunk és Szent István napján bensőséges családi ünneplést és jó pihenést, feltöltődést!

Siposné Fodor Judit
polgármester

Közzétette:

Továbbra is óvatosnak kell lennünk

Tisztelt Nagyrédeiek!

A járvány továbbra is jelen van, több környékbeli országban erősen terjed a vírus, Magyarországon is naponta emelkedik a fertőzöttek száma.


Magyarország Kormányának iránymutatása szerint továbbra is óvatosnak kell lennünk, a koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint az új fertőzések arra vezethetők vissza, hogy többen nem vették elég komolyan az előírásokat, illetve a tapasztalt tüneteket és közösségbe mentek.

A járványügyi készültség továbbra is érvényben van, ezért Nagyréde Nagyközség Önkormányzata idén nem rendezi meg a 2020 augusztusában megvalósítani tervezett Államalapítási ünnepet, a Nagyrédei Szüreti Napokat, valamint az egyik pályázathoz kapcsolódó nyári közösségi programsorozatot. A nagyobb létszámú nyílt rendezvények megvalósítását egyelőre kockázatosnak tartjuk, de bízunk benne, hogy ez az óvatosság és a kompromisszumok hozzájárulnak ahhoz, hogy mielőbb visszatérhessünk megszokott életünkhöz, a programok egy részét pedig megvalósíthatjuk majd később, biztonságosabb körülmények között.
Ez az év a türelemről és a fegyelmezettségről szól, legfontosabb pedig az egészségünk megóvása.
Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy figyeljünk magunkra, legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra!

Siposné Fodor Judit
polgármester

Közzétette: