Az étkezési és tankönyv-támogatásokról

Hírek

Szeptember elsejétől érvényes szabályok az ingyenes illetve kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételére:

Normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):

Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (105.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2015. évben 89.408 Ft).

A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

A nyilatkozatban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.

4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

Az ingyenes illetve kedvezményes tankönyvekre vonatkozó szabályozás:
A három, vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő család részére a tankönyveknek ingyenesen rendelkezésre kell állniuk.
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás benyújtása szükséges, az iskola elfogadja igazolásként a bérjegyzéket, vagy a lakossági folyószámla-kivonatot, vagy a postai igazolószelvényt.