ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022-01-26

Álláspályázat – takarító

pályázatok

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Takarító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Takarítói feladatok ellátása, az intézmény közvetlen környezetének tisztán tartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Koronavírus elleni védőoltás (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózis) 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet szerinti felvételének megléte. A védőoltás felvételének igazolását a pályázathoz nem kell csatolni, de az 599/2021.(X.28.) Korm. rendelet szerinti valamely igazoló dokumentum, igazolvány bemutatása az állás betöltésének feltétele.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz munkavégzés,
 • Terhelhetőség ,
 • Rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Fényképpel ellátott önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Fodor Judit nyújt, a 06305535542-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata címéretörténő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/15/2022, valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

vagy

Elektronikus úton Siposné Fodor Judit részére a polgarmester@nagyrede.huE-mail címen keresztül

vagy

Személyesen: Siposné Fodor Judit, Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után azok elbírálásában a munkáltatói jogkörök gyakorlója dönt. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet