ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018-11-30

Álláspályázat – szociális gondozó- és ápoló

pályázatok

A Nagyrédei Gondozási Központ intézményvezetője a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-a alapján határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására szociális gondozó- és ápoló munkatársat keres.

A munkavégzés helye:
Nagyréde Nagyközség közigazgatási területe (telephely: 3214 Nagyréde, Atkári út 9.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– gondozási tevékenységek ellátása, melynek során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítésében, figyelembe véve a kliens életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Segítséget nyújt az intézményi ellátást igénybe vevő fizikai és szellemi képességének fenntartásában, és fejlesztésében. Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat. Vezeti a tevékenységnapló dokumentációját.

Alkalmazás feltétele:
– szociális gondozó és ápoló, ápoló; általános ápoló, geriátriai szakápoló, szociális gondozó szervező, gerontológiai gondozó végzettség
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:
– B kategóriás jogosítvány, autóvezetési gyakorlat, tapasztalat
– Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, szakmai igényesség, alkalmazkodó, problémamegoldó képesség, stressztűrés, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását.
– nyilatkozat a benyújtott pályázat és kapcsolódó dokumentumok kezeléséről fényképpel
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul
– pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 07.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Beatrix nyújt, a 06 30 / 446-8472 -es vagy a 06-37/506-073 –as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Gondozási Központ címére történő megküldésével 3214 Nagyréde, Atkári u.9.) A borítékon tüntessék fel „Pályázat-HSG”
– Elektronikus úton gondozasikozpont@nagyrede.hu email címen keresztül

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.