Álláspályázat – pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

pályázatok

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű várhatóan 2017. 12. 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
pénzügyi és számviteli feladatkör (1. sz. melléklet 19. pont alapján)

Ellátandó feladatok:
Teljes körű pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közreműködés a beszámolók és a mérleg elkészítésében. Főkönyvi könyvelés támogatása. Kincstári adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás. Analitikus nyilvántartások vezetése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Közreműködés az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Hat hónap próbaidő vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
• Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
• a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Sándor aljegyző nyújt, a 0637/526200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148-3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
• Elektronikus úton Márkus Sándor aljegyző részére a szucsipolghiv@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Márkus Sándor aljegyző, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének hivatalos hirdetőtáblája – 2017. március 17.
• Szűcsi Község hivatalos honlapja – 2017. március 17.
• Nagyréde Nagyközség hivatalos honlapja – 2017. március 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közszolgálati jogviszony időtartama határozott idejű, várhatóan 2017. 12. 31-ig tartó közszolgálati jogviszony, melynek meghosszabbítása lehetséges.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 17.