Álláspályázat – művelődésszervező

Hírek pályázatok

Nagyréde Községi Önkormányzat pályázatot hirdet művelődésszervező állás betöltésére.

Nagyréde Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet Nagyréde Községi Önkormányzat Molnár József Művelődési Ház
Művelődésszervező
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása. Rendezvények szervezése és lebonyolítása. Az intézményben működő klubok, tanfolyamok valamint civil szervezetek tevékenységének szervezése. Plakátok, meghívók szerkesztése, tartalmi összeállítása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség vagy tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, népművelői szakkollégiumi képesítés vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és a szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés.,
• Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• 4 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szakképzettség.,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• ECDL
• Rugalmasság,
• Kiváló szintű szervező és kommunikációs készség,
• Pontosság,
• Problémamegoldó képesség,
• Kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
• Motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
• Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Fodor Judit polgármester nyújt, a 06-30-553-5542 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1663/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.
• Elektronikus úton Siposné Fodor Judit polgármester részére a polgarmester@nagyrede.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Siposné Fodor Judit polgármester, Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Nagyréde Községi Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nagyréde Községi Önkormányzat honlapja – 2017. január 5.
• Nagyréde Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. január 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 5.