ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019-12-16

Álláspályázat – műszaki ügyintéző

Hírek pályázatok

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

Ellátandó feladatok:

Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás előkészítése. Öntöző kút létesítésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás. Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos ügyek ellátása (HÉSZ felülvizsgálatában közreműködés, HÉSZ-el kapcsolatos kérdésben az ügyfelek tájékoztatása). Munka- és balesetvédelmi ügyek intézése (a köztisztviselői kar estében).Tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés. Katasztrófavédelmi -, közbiztonsági referensi feladatok ellátása. Közterület-használati engedélyek kiadása. Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás teljes körű lefolytatása. Birtokvédelmi eljárás előkészítése és lefolytatása, a szomszédviták kivizsgálása. Telepengedélyezési eljárás lefolytatása. Állattartási és ebtartási ügyek kivizsgálása, eljárás lefolytatása. Vadkár ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.Temetővel kapcsolatos hatósági ügyek intézése. Parlagfű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés. Hulladékgazdálkodási (folyékony- és szilárd hulladék), környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 1. mellékletének 14. pontja szerinti hatósági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

         B kategóriás jogosítvány,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve 6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

         Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Közigazgatási alapvizsga,

  • Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő 4. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/3145-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

         Elektronikus úton dr. Bálint Edina Ida jegyző részére a jegyzo@nagyrede.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2019. december 2.

         Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának honlapja – 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.