ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021-10-22

Álláspályázat – közösségszervező

Hírek pályázatok

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Molnár József Közösségi Színtér Közösségszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. augusztus 04. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

AZ MFP-KEB/2021 pályázat keretein belül foglalkoztatott közösségszervező részt vesz a kulturális programok megszervezésében, megvalósításában, segíti a különböző korcsoportba tartozók tartalmas közösségének építését, mindemellett gyűjtik Nagyréde hagyományait, értékeit. A vonatkozó szakmai követelmények és munkaügyi leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Szakirányú felsőfokú végzettség,

•         Felhasználói szintű Microsoft Office,

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         Motivációs levél

•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Fodor Judit nyújt, a 06/30-553-5542 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/3338/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Közösségszervező.

•         Elektronikus úton Siposné Fodor Judit részére a polgarmester@nagyrede.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 22.