ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021-09-02

Álláspályázat – karbantartó

Hírek pályázatok

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat intézményeinél és ingatlanjainál előforduló javítási, karbantartási, üzemeltetési munkák elvégzése. Épület karbantartási szakipari feladatok, valamint a közterületek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Büntetlen előélet

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Traktor vezetői engedély,

•         Kőműves, vízvezetékszerelő, villanyszerelő, hegesztő szakma valamelyike

•         Kisgépkezelői végzettség

•         Könnyűgépkezelői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Göncző Ádám nyújt, a 305535656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4 út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/85-31/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.

és

•         Elektronikus úton Siposné Fodor Judit részére a polgarmester@nagyrede.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Göncző Ádám, Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 20.