ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018-05-04

Álláspályázat – Karbantartó (2 fő)

Hírek pályázatok

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Karbantartó (2 fő) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő 4. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Önkormányzat intézményeinél előforduló javítási, karbantartási, üzemeltetési munkák elvégzése. Épület karbantartási szakipari feladatok, valamint a közterületek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• 4 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány,
• kisgépkezelői végzettség,
• könnyűgépkezelői végzettség,
• nehézgépkezelői végzettség,
• szakmunkásképző intézet, kőműves, vízvezetékszerelő, villanyszerelő, hegesztő szakma valamelyike.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez és megismeréséhez,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Fodor Judit polgármester nyújt, a 06-30-553-5542 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő 4. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/1221-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó (2 fő).
• Elektronikus úton Siposné Fodor Judit polgármester részére a polgarmester@nagyrede.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Siposné Fodor Judit polgármester, Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő 4. . .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának honlapja – 2018. április 16.
• Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtáblája – 2018. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.