ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022-04-11

Álláspályázat – gazdálkodási ügyintéző

Hírek pályázatok

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
I. számú melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Éves költségvetés, annak módosítása és éves költségvetési beszámoló elkészítése.
Magyar Államkincstár részére havi, negyedéves és egyéb adatszolgáltatások
elkészítése. Állami normatíva igénylése, módisítása és elszámolása ÁFA bevallás
benyújtása Analitikák vezetése, pályázatokban való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Könyvelői végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar Állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • ASP, ÖNEGM, KGR, EBR42 rendszerek ismerete
 • Hat hónap próbaidő vállalása


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon
 • Szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Önálló, pontos, precíz munkavégzés
 • Terhelhetőség
 • Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkaköra pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 10.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Árvai Gergely nyújt, a
37/573-000/3003 mellék-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a
Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/912/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: Gazdálkodási Ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton:
Dr. Árvai Gergely részére a jegyzo@nagyrede.hu E-mail címen keresztül.

vagy

Személyesen: Dr. Árvai Gergely,
Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet.