ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022-07-07

Álláspályázat -gazdálkodási ügyintéző

Hírek pályázatok

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Éves költségvetés, annak módosítása és éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Magyar Államkincstár részére havi, negyedéves és egyéb adatszolgáltatások

elkészítése. Állami normatíva igénylése, módosítása és elszámolása. ÁFA bevallás

benyújtása. Analitikák vezetése, munkaügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• ASP, ÖNEGM, KGR, EBR42 rendszerek ismerete

• Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete

• 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatási alap/és vagy szakvizsga,

• Szakmai gyakorlat – azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati

pénzügyi igazgatási) –

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Önálló, pontos, precíz munkavégzés

• Terhelhetőség

• Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai

önéletrajz

• Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a

pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Dr. Árvai Gergely

nyújt, a

37/573-000/3003 mellék

-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

NR/912/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási Ügyintéző.

• Személyesen: Dr. Árvai Gergely , Heves megye,

3214 Nagyréde, Fő út 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet.