ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022-05-22

Álláspályázat – gazdálkodási ügyintéző

pályázatok

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Éves költségvetés, annak módosítása és éves költségvetési beszámoló elkészítése. Magyar Államkincstár részére havi, negyedéves és egyéb adatszolgáltatások elkészítése. Állami normatíva igénylése, módosítása és elszámolása. ÁFA bevallás benyújtása. Analitikák vezetése, munkaügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         ASP, ÖNEGM, KGR, EBR42 rendszerek ismerete

•         Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete

•         Hat hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmai gyakorlat – azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati pénzügyi igazgatási) – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Önálló, pontos, precíz munkavégzés

•         Terhelhetőség

•         Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvai Gergely nyújt, a 37/573-000/3003 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/912/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Árvai Gergely részére a jegyzo@nagyrede.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Árvai Gergely , Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.