Álláspályázat – élelmezésvezető

Hírek

Kastély Óvoda Nagyréde a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Kastély Óvoda élelmezésvezető munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3214 Nagyréde, Óvoda út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
300 adagos önkormányzati fenntartású főzőkonyha élelmezésvezetői feladatainak ellátása. Étlap készítése, árubeszerzés, térítési díjak beszedése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
a) élelmezésvezető szakképesítés,
b) vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártasság,
c) dietetikus szakképesítés, vagy
d) vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártasság.

Pályázati feltételek:

§ Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Szakmai tapasztalat. – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Végzettséget igazoló okirat.
Erkölcsi bizonyítvány.
Önéletrajz.
Motivációs levél.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király istvánné nyújt, a 37/373-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kastély Óvoda Nagyréde címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Óvoda út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 64/2016 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
§ Elektronikus úton Király Istvánné részére a kastelyovi@freemail.hu E-mail címen keresztül
§ Személyesen: Király Istvánné, Heves megye, 3214 Nagyréde, Óvoda út 7. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.