ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2018-05-22

Állásajánlat – pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

Hírek pályázatok

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal q közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor 117. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1. sz. melléklet 19. pontja alapján)

Ellátandó feladatok:
Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közreműködés a beszámolók és a mérleg elkészítésében. A könyvelő által ellátott könyvelési feladatok támogatása (dokumentumok összekészítése). Kincstári adatszolgáltatás, egyéb adatszolgáltatás. Analitikus nyilvántartások vezetése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében. Közreműködés az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

• Hasonló munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bálint Edina Ida jegyző nyújt, a 06-30/553-4483 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/1289/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Bálint Edina Ida jegyző részére a jegyzo@nagyrede.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének hirdetőtáblája – 2018. május 3.
• Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján – 2018. május 3.
• Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának honlapján – 2018. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat postai és elektronikus úton is megérkezzen a megadott elérhetőségekre.