ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020-09-26

Ajánlati felhívás – élelmiszerbeszerzés

Hírek pályázatok

Az ajánlatkérő adatai:

Név: Nagyrédei Kastély Óvoda

Cím: 3214 Nagyréde, Óvoda út 7.

Képviseli: Kovácsikné Groszmanek Krisztina óvodavezető

e-mail: kastelyovoda@nagyrede.hu

Kapcsolattartó: Sebőkné Nagy Katalin élelmezésvezető

e-mail: gazdalkodas@nagyrede.hu

Az élelmiszer beszerzés tárgya:

Gyermekétkeztetés, szociális étkezés, munkahelyi étkezés, vendégétkezés biztosításához szükséges élelmezési nyersanyagok beszerzése székhelyre történő kiszállítással.

Pontos megnevezése:

Az ajánlattételi adatlap mellékleteként becsatolt táblázatban került rögzítésre.

Mennyiségi egysége:

1 darab, 1 kilogramm, 1 liter.

Becsült költsége:

14,5 millió forint évente, valamennyi élelmiszert beleértve.

A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

A szerződés időtartama:

2020. november 1-től határozatlan ideig, de maximum két évente újra pályáztatásra kerül az élelmiszer beszerzés.

Számlabenyújtási lehetőségek meghatározása:

Az átutalásos számlabenyújtás külön megegyezés szerinti időszakonként vagy azonnal történhet.

A fizetési határidő megjelölése:

A számla kiállításától számított minimum 8 nap.

Ajánlatok bírálati szempontjai: legalacsonyabb ajánlat, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlat lehet.

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően csatolják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: Igen

Az ajánlattételi határidő:

2020. szeptember 25.

Az ajánlatok elbírálásának határideje:

2020. szeptember 30.

Benyújtás módja:

Postai úton vagy személyesen az intézményvezető részére.

Egyebek:

A nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevővel a kötelezettségvállaló szerződést köthet: igen.

Az ajánlattételi adatlapot és a mellékletét képező táblázatok azon részét melyre az ajánlattevő ajánlatot kíván benyújtani, kérjük kitölteni. Ez mellett az ajánlattevő egyéb termékeiről is csatolhat saját ár listát. A táblázat kitöltése feltétele az érvényes pályázatnak.

A megbízói ajánlatok elkészítéséért ajánlatkérő semmilyen címen díjat nem fizet.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között szerződés jön létre. Az ajánlatkérő nem köteles az árucikkenként meghatározott teljes mennyiséget megrendelni, mivel a mennyiségek csak előzetes becsléseken alapultak. A mennyiségek megadásával az Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatóságát kívánta biztosítani.

Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.

Szállítási feltételek: A megrendelt nyersanyag szállítása heti 5 alkalommal (hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek), a megrendelt mennyiségben történik az óvoda címére 6.00 – 13.30 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig email-ben elküldve vagy telefonon leadva történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • Az ajánlatételi adatlapot és annak mellékleteit a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell elkészíteni. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.
  • Átláthatósági nyilatkozat.

Nagyréde, 2020. 09. 10.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina

óvodavezető

Letölthető dokumentumok: