A képviselő-testületi ülésen történt

Hírek

Rendkívüli ülést tartott Nagyréde képviselő-testülete 2019. november 14-én.

A tanácskozás elején Siposné Fodor Judit polgármester elmondta, hogy minden képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, igaz, Balázs József a határidő után tette ezt meg. Akinél ez szükséges volt, az szintén mindenki bejelentkezett a köztartozásmentes adatbázisba is.
Balázs József esetében összeférhetetlenségi körülmény is fennállt, azonban a képviselő lemondott a Heves Média, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban az ügyvezetői posztjáról, ezzel megszüntetve az összeférhetetlenséget.


A képviselő-testület döntött a Szűcsivel közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről és önálló polgármesteri hivatal alakításáról. Mint ismert, Szűcsi már másik járáshoz tartozik, így megszűnt a két község együttműködése. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában is kisebb változtatásokról döntöttek, olyan kérdésekben, amelyek a legutóbbi SZMSZ módosítás óta történt változásokat „vezeti át” a szabályzatba.


A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet is módosították, ennek értelmében könnyítettek az adóval kapcsolatos ügyintézésen. Ez azt tartalmazza, hogy a hetven éven felüli, ingatlanában egyedül élő személy akkor is mentesülhet az adó felének megfizetése alól, ha közeli hozzátartozója van bejelentve az ingatlanba, de ténylegesen nem él ott. A módosítás szerint erről immár elegendő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia a jogosultnak.


Alpolgármestert ezúttal sem választott a testület, miután dr. Kovács István nem fogadta el a jelölést.
A vitában Balázs József önkormányzati képviselő arról beszélt, a közös munka során, néhány hónap alatt „jobban össze tudnak csiszolódani”, ki tudják találni, hogy ki legyen az alpolgármester. Azt tagadta, hogy egy korábbi egyeztetésen úgy vélekedtek volna, hogy nincs szükség alpolgármesterre. Úgy vélte, nincs szankciója annak, ha nem választanak alpolgármestert.
Dr. Bálint Edina Ida jegyző arra emlékeztette a képviselőket: az alpolgármester megválasztása kötelező, s mivel ez az alakuló ülésen nem történt meg, máris mulasztásos törvénysértésben van a képviselő-testület. A szankciókról szólva elmondta: a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz, majd bíróság kötelezheti a testületet az alpolgármester megválasztására, ezt követően pedig akár bírságot is kiszabhatnak a falura, ha továbbra sem választják meg az alpolgármestert.


A következőkben az önkormányzat bizottságairól döntöttek. A polgármester előterjesztése az alábbiakról szólt:
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma 3 fő, akik közül 2 fő települési képviselő, 1 fő nem települési képviselő (SZMSZ 59.§). A Humán Erőforrás Bizottság tagjainak száma 7 fő, akik közül 4 fő települési képviselő, 3 fő nem települési képviselő (SZMSZ 60.§).
Siposné Fodor Judit polgármester az ülésen elmondta: a képviselőkkel folytatott egyeztetés során a „négyes többség” más struktúrára tett javaslatot, amit azonban csak a szervezeti és működési szabályzat módosításával lehet megvalósítani. Ismertette, hogy „szakmai felkészültség alapján” a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságba Balázs Józsefet, Balázsné Kelemen Erikát, Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikőt, illetve külsős tagként Szabó Józsefnét és Jeszenszki Normant javasolta Balázs József és három képviselőtársa. A Humán Erőforrás Bizottságba Sebők Juditot, Csernyik Ottót és dr. Kovács Istvánt, külsős tagként Kálmán Miklósnét javasolta a négy képviselő. Mivel ebben sem született konszenzus a korábbi egyeztetésen, a polgármester a hatályos SZMSZ-nek megfelelően terjesztette elő javaslatát:

Pénzügyi bizottságba javasolta a polgármester:
Csernyik Ottó (elnök)
Balázsné Kelemen Erika (tag)
Szabó Józsefné (külsős tag).

A Humán Erőforrás Bizottságba javasolta a polgármester:
Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő (elnök)
Sebők Judit
Balázsné Kelemen Erika (tag)
Balázs József (tag)
Balázs-Ruzsom Csilla (külsős tag) Szabad Csaba (külsős tag)
Kálmán Miklósné (külsős tag).

Az ülésen szóban módosította korábbi javaslatukat Balázs József, hangsúlyozva, hogy 5-5 tagú bizottságokhoz ragaszkodnak. A pénzügyibe Csernyik Ottót, Kolyvekné dr. Tóth Esztert és saját magát, valamint külsős tagként Szabó Józsefnét és Jeszenszki Normant javasolta. A Humán Erőforrás bizottságba dr. Kovács Istvánt, Balázsné Kelemen Erikát, Sebők Juditot és külsősként Fekete Imrét és Kálmán Miklósnét javasolta.
Miután Siposné Fodor Judit polgármester emlékeztette az egykori polgármestert, önkormányzati képviselőt, hogy nem lehet szóban indítványt tenni az SZMSZ módosítására, végül az SZMSZ-ben lefektetett struktúrának megfelelően választották meg a bizottságokat, név szerinti szavazással (lásd táblázatok).
A négy képviselő nevében Balázs József bejelentette, hogy az SZMSZ módosítását január végéig szükségesnek tartják, s akkor az 5-5 tagú bizottságokhoz ragaszkodnak majd.

Humán Erőforrás Bizottság
 elnök dr. Kovács István tag Balázsné Kelemen Erika tag Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő tag Sebők Judit külsős tag Fekete Imre külsős tag Kálmán Miklósné külsős tag Szabó Józsefné
Balázs József igen igen igen igen igen igen igen
Balázsné Kelemen Erika igen tartózkodott igen igen igen igen igen
Csernyik Ottó István igen igen igen igen igen igen nem
Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő igen igen tarózkodott igen igen igen igen
dr. Kovács István tartózkodott igen igen igen igen igen igen
Sebők Judit igen igen igen tartózkodott igen igen nem
Siposné Fodor Judit igen igen igen igen nemnem nem
  6 igen 1 tartózkodás 6 igen 1 tartózkodás 6 igen 1 tartózkodás 6 igen 1 tartózkodás 6 igen 1 nem 6 igen 1 nem 4 igen 3 nem
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság
  elnök Balázs József tag Csernyik Ottó külső tag Jeszenszki Norman
Balázs József igen igen igen
Balázsné Kelemen Erika igen igen igen
Csernyik Ottó István nem tartózkodott nem
Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő igen igen igen
dr. Kovács István igen igen igen
Sebők Judit nem igen nem
Siposné Fodor Judit nem igen nem
  4 igen 3 nem 6 igen 1 tart. 4 igen 3 nem