Ingyenes informatikai képzés

Hírek

Nehezen boldogulsz a laptopoddal, számítógéppel vagy a telefonoddal! Néha úgy érzed okosabb, mint Te? Akkor kezdd el most a felzárkózást! Segítenek ebben a GINOP 6.1.2-15 ”Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló digitális kompetenciafejlesztő támogatott képzések.

Általános tudnivalók
Mi a program célja?
A program alapvető célja az elsősorban gazdasági szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a digitális kompetenciáik fejlesztése annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak.

Ki pályázhat?
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkező személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. Előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát s legfeljebb alapfokú rész szakképesítésben szereztek bizonyítványt.

Mikor indulnak a képzések? Milyen óraszámban?
A képzések megvalósítása 2016. szeptember – 2017. október közötti időszakban várható. Kétszer 35 órás képzést, összesen 70 órás támogatott tanfolyamot lehet majd igénybe venni.

Milyen előismerettel lehet pályázni?
A képzésbe való bekapcsolódáshoz informatikai előismeret nem szükséges.

A képzési programok rövid bemutatása
A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.
IKER 1. : “Első lépések a digitális világba”
A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:
• tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
• tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
• tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
• tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
• tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
• tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
• az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.

IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet”
A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:
• használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
• használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
• tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
• az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
• elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
• képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
• tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.

Mennyibe kerül a képzés?

A támogatás értéke összesen legfeljebb 70.000 Ft/fő. A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzés(ek)en.

Van-e visszafizetési kötelezettség?
Amennyiben a képzésben résztvevő kizárásra kerül, a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, vagy a vizsgaeredménye nem éri el a „megfelelt” szintet, azaz nem szerez tanúsítványt, akkor köteles a képzési díj időarányos részét a képző intézménynek megtéríteni (maximum 1000,- Ft/óra).

Hogyan kell a képzésre jelentkezni, a támogatást igényelni?

A képzésbe bekapcsolódni kívánónak először a www.ginop612.nive.hu oldalon regisztrálni kell a projekt háttér-informatikai rendszerébe (HIR). A jogosultság elbírálását követően a felületen található képzési kínálatból választható ki majd a tanfolyam. Ezen kívül, ha a Langwesttől segítséget szeretne kapni, akkor érdemes a www.langwest.hu honlapon is előzetesen jelentkezni, hogy tájékoztatni tudjuk a projekt részleteiről.

Előzetes képzési igénybejelentés a Langwestnél
Miért kérjük az előzetes jelentkezést a Langwest Nyelvi Központnál?
Azért hogy az elérhetőséged és a tanfolyammal kapcsolatos igényeid bekerüljenek a Langwest Nyelvi Központ adatbázisába. Így majd folyamatosan tudunk tájékoztatni, és a tervezett képzéseinket igényeidhez igazítani.

Ha szeretnél a támogatott képzésben részt venni, akkor kérjük, jelezd nekünk képzési igényeidet, hogy tanfolyamaink tervezésénél figyelembe tudjuk venni, valamint tudjunk tájékoztatni induló csoportjainkról. Az igénybejelentés semmiféle kötelezettséggel nem jár számodra.