4/2022.(VI.2.) önkormányzati rendelet a Tiszta, Virágos Nagyrédéért cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Hirdetmények

4/2022.(VI.2.) önkormányzati rendelet a Tiszta, Virágos Nagyrédéért cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 2-ai ülésén rendeletet alkotott a Tiszta, Virágos Nagyrédéért cím alapításáról és adományozásának rendjéről.

A 4/2022.(VI.2.) önkormányzati rendeletet kihirdetem.

A rendelet megtekinthető a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal titkárságán, a www.nagyrede.hu honlapon, továbbá a Nemzeti Jogszabálytárban.

A rendelet a kihirdetést követően, 2022. június 3. napján lép hatályba.

Nagyréde, 2022. június 2.

dr. Árvai Gergely

jegyző