Napi archívum: 2016-02-22

Molnár József festőművész

Molnár József festőművész tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte, mestere Bernáth Aurél volt. Több külföldi tanulmányúton is tanulta a mesterségét. Pályája elején főként arcképeket és figurális kompozíciókat festett, később tájképeket, csendéleteket. Murális alkotásai közül kiemelkedőek mozaikból készült munkái. Művészeti teljesítményéért a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozták a művésznek.

Tovább

Dr. Molnár József történész

Dr. Molnár József az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Középkori Történelmi Segédtudományok Tanszékén folytatta aktív kutató-, és tudományos munkáját. Kutatta Nagyréde község történetét is, amit két kötetben írt meg, kandidátusi disszertációjaként. Az első kötet Nagyréde története a feudalizmus korában, a második kötet Nagyréde története 1850-1945 címmel jelent meg.

Tovább

Vachott Sándor emlékmű

Vachott Sándor, a szabadságharc híres költője Nagyrédén töltötte élete utolsó éveit, a településen születtek utolsó költeményei. Az emlékműre Vachott Sándorné visszaemlékezéséinek egy mondata került elhelyezésre: „Életem legboldogabb éveit Nagyrédén éltem át, s így nem csoda, ha úgy tetszik nekem, mintha sehol a világon oly jól nem érezhetné magát az ember, mint ott,…”.

Tovább