• Nagyrédei táncok – minden csütörtökön

  2015. január 29 -től a Nagyrédei Művelődési Házban működő Felnőtt néptánccsoport
  Mátraaljai táncok keretében elkezdi a nagyrédei anyag feldolgozását.
  Várjuk az új táncosokat, akik szeretnék elsajátítani településünk autentikus táncait.
  Próbák csütörtökönként 18.30 órától 20.00 óráig.

 • Hírek

  Fáy-kastély: kezességet vállal az önkormányzat

  A Fáy-kastély felújításához elnyert pályázat kapcsán arról döntött legutóbbi ülésén a képviselő-testület, hogy a beruházás lebonyolításához az önkormányzat kézfizető kezességet vállal.

  Mint ismert, a Fáy-kastély felújításához a nagyrédei hagyományőrző egyesület nyert támogatást, ám a beruházás késésben van, adminisztratív okok miatt. Hogy a beruházás megvalósulhasson, és az elnyert pályázati támogatás ne vesszen el, az önkormányzat kezességet vállal a beruházó felé a számlák kifizetésére.

  Mindennek természetesen feltétele, hogy megköttessen az eredetinél szigorúbb szabályokat lefektető kivitelezői szerződés az egyesület és a vállalkozó között.

 • Siposné Fodor Judit polgármesteri székfoglaló beszéde

  Tisztelt Nagyrédeiek!

  Meghatódva, de örömmel és tervekkel telve állok itt Önök előtt.
  Polgármesterként az első szavam a köszöneté: köszönöm minden nagyrédeinek, aki élt alkotmányos jogával, és elment szavazni. Természetesen külön köszönöm a rám leadott szavazatokat, s biztos vagyok benne, ezt képviselő-társaim nevében is mondhatom.
  Köszönet illeti mindazokat, akik a választás előkészítésében és lebonyolításában szakszerűen és elhivatottan dolgoztak.
  Tovább

 • Idősek napja

  “Az ifjú emberek szemében láng ragyog,
  ámde a vén szeme világossággal árad.” – Victor Hugo szavaival köszöntötte Nagyréde idős lakosait Siposné Fodor Judit polgármester a községi idősek napi ünnepségen. Tovább

 • Nagyrédéről

  A népművelés története Nagyrédén

  A 19. századi faluban ismeretlen fogalom volt a népművelés. A kemény parasztmunka és az időjárás által megszabott pihenőidő eltöltését csakúgy, mint a családi élet eseményeinek ünneplési módját a nemzedékváltások hosszú során át alig módosuló néphagyomány szabályozta. Tovább